ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่นทำหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มทร.ศรีวิชัย เชิญชวนผู้สนใจเสนอแผนธุรกิจและสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่